Blog liveandlearn

Temat: Socjologia patologii społ.
... rzeczywistości, normalizacja) 4. Teorie podkultur - co to jest podkultura - koncepcja podkultur dewiacyjnych A. Cohena - koncepcja kultury warstw niższych W. B. Millera - koncepcja neutralizacji 5. Patologie współczesnych społeczeństw:...
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,309.htmlTemat:
TEORIA HORNISTYCZNA(KANALIZACJA NIEOKIEŁZNANYCH INSTYNKTÓW)POCZĄTKI MYSLI RESOCJALIZACYJNEJ: William Mc Dougell- teza, że napęd postępowania , hornistyczna energia zachowania. Bierze swe źródło z instynktów, które są wrodzone , dziedziczone jako skłonność psychofizyczna do ... sublimacji: skanalizowanie (wyładowanie energii w sposób akceptowany społ.) uwznioślenie instynktu (skierowanie go na inny tor) KONCEPCJA OUAYA-differential treatment opiera się na teoriach psychicznych mówiących o związkach między cechami osobowości a podatnością ... do identyfikacji z podkultura przestępcza (typ niedojrzale zorientowany na pod kulturę) koncepcja ta etykietuje ludzi
Źródło: knreso.fora.pl/a/a,129.html


Temat: Wyznaczniki subkultury gotyckiej.
... szafy... Z drugiej str - mnóstwo osób słucha rocka jako takiego, a tylko ten gotycki doczekał się własnej podkultury. O osobach słuchających "zwykłego" rocka nie mówi się przy użyciu specjalnych etykiet......
Źródło: goth.fora.pl/a/a,1343.html


Temat: Sprawy bieżące
M.Webera. 22. Rodzaje systemów prawnych wg M.Webera. 23. Stratyfikacja społeczna wg M.Webera. 24. Fazy umysłowego rozwoju ludzkości. 25. Społeczeństwo niewolnicze, stanowe, kapitalistyczne. 26. Społeczeństwo postindustrialne. 27. Forma państwa. 28. Sposoby legitymizacji władzy państwowej. 29. Sposoby zmiany społecznej. 30. Teoria struktury ... społeczna. 37. Pojęcie elity i autorytetu społecznego. 38. Teoria pozalogicznego działania i teoria elit. 39. Kapitał ludzki. 40. Kapitał społeczny. 41. Definicja i składniki kultury. 42. Świadomość społeczna. 43. Normy społeczne. 44. Kultura prawna. 45. Kultura administracyjna. 46. Pojęcie i cele socjalizacji. 47. Sposoby kształtowania osobowości. 48. Postawy wobec norm społecznych. 49. Postawy wobec administracji. 50. Biurokracja. 51. Anomia społeczna. 52. Pojęcie dewiacji społecznej. 53. Teoria anomii i rodzaje przystosowań do sytuacji anomii. 54. Teorii zróżnicowanych powiązań. 55. Teoria podkultur dewiacyjnych. 56. Teoria kontroli społecznej. 57. Teoria naznaczania (etykietkowania). 58. Patologia społeczna. 59. Patologie w administracji. 60. Samobójstwo jako fakt społeczny. 61. Metody badań socjologicznych i ich klasyfikacja. 62. Metody służące do gromadzenia danych. 63. Ankieta i wywiad w badaniach...
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,179.html